Display caption anywhere!

The text of your caption.

Display caption anywhere!

The text of your caption.

Happy Merry Christmas, Happy New Year 2022

Công ty CP và XNK Tiến Phước - Nhà Phân Phối Độc Quyền Sản Phẩm Nhà Máy Phân Bón Nhật - Nam

Sẽ xử phạt thêm nhiều vi phạm trong lĩnh vực phân bón

Hoạt động sản xuất phân bón đã bị đình chỉ hoạt động hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đã hết hạn, bị tước quyền sử dụng, bị thu hồi.
Nghị định số 108/2017/Nđ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón đã quy định nhiều nội dung mới hơn so với trước đây cũng như có nhiều thuật ngữ đã được thay đổi, do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, cần xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 115/2016/Nđ-CP về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp để bổ sung thêm nhiều hành vi vi phạm.
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP. Dự thảo đã đề xuất bổ sung thêm nhiều hành vi vi phạm bị xử phạt.

Theo đó, trong lĩnh vực sản xuất phân bón, Dự thảo bổ sung các hành vi: Sản xuất phân bón có nội dung nhãn không đúng theo quy định (tăng mức phạt); Không thực hiện thu hồi hoặc không tuân thủ thời hạn thu hồi phân bón theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

Hoạt động sản xuất phân bón khi đã bị đình chỉ hoạt động hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đã hết hạn, bị tước quyền sử dụng, bị thu hồi; Sản xuất phân bón không có tên trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam.

Về buôn bán phân bón, bổ sung các hành vi vi phạm như: Buôn bán phân bón không có tên trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc hết hạn sử dụng;

Buôn bán phân bón trong thời gian giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hết hạn, đang bị đình chỉ hoạt động buôn bán, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Buôn bán phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán.

Trong lĩnh vực này, dự thảo cũng bổ sung nhiều hình thức xử phạt bổ sung, như: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón có thời hạn, đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón có thời hạn.

Đồng thời, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc thu hồi phân bón đã bị đình chỉ sản xuất, đình chỉ tiêu thụ, không có tên trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam, phân bón hết hạn sử dụng; buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng phân bón không có tên trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam, phân bón hết hạn sử dụng, phân bón bị đình chỉ sản xuất, đình chỉ tiêu thụ có chứa hàm lượng kim loại nặng, vi sinh vật gây hại và các chất độc khác vượt mức quy định.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung các hành vi vi phạm nhập khẩu phân bón như: Nhập khẩu phân bón không có tên trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam; Nhập khẩu phân bón phải có giấy phép nhập khẩu phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà không có giấy phép nhập khẩu. Nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng;

Đưa vào sản xuất, lưu thông hoặc không bảo quản nguyên trạng phân bón, nguyên liệu phân bón khi chưa có thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu; Làm giả, tẩy xóa làm sai lệch nội dung của giấy phép nhập khẩu phân bón.

Đồng thời, dự thảo bổ sung hình thức xử phạt bổ sung về thu hồi Giấy phép nhập khẩu phân bón và biện pháp khắc phục hậu quả buộc chuyển đổi mục đích hoặc buộc tái xuất hoặc tiêu hủy phân bón.

Hành vi sử dụng phân bón không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn phân bón, sử dụng phân bón không có tên trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam cũng bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời dự thảo quy định biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy phân bón không có tên trong danh mục phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam.

Hoạt động

Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản. Sơ chế và phơi sấy nông sản. Mua bán phân bón, đá granit. Bán buôn tinh bột và các lại thực phẩm khác. Dịch vụ cho thuê kho bãi. Bán buôn sắt, thép. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá... Xem tiếp

Liên hệ

  • Công ty CP XNK Tiến Phước
  •  Hotline/Zalo: 0795.597.888 - Fax: 0256.6252257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 107E Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định